Hartelijk welkom in onze praktijk – Tandkunst Breestraat – Beverwijk

Hartelijk welkom in onze praktijk

Mondgezondheid maakt deel uit van de algemene gezondheid. Ons doel is om u te helpen een optimale mondgezondheid te bereiken en te behouden. In onze praktijk gelden de volgende huisregels:

Bij onze kennismaking verzamelen wij de noodzakelijke gegevens om uw huidige mondconditie in kaart te brengen en uw wensen te bespreken. Hiervoor dient u uw gegevens bij de vorige tandarts (schriftelijk) op te vragen. Ons emailadres: info@tandkunstbreestraat.nl Tevens dient u bij ons een gezondheidsverklaring (medische anamnese) in te vullen.

U dient ten allen tijde een geldig legitimatiebewijs, paspoort-rijbewijs of ID, bij u te hebben. Dit geldt ook voor uw bewijs van inschrijving bij uw zorgverzekeraar.

Wijzigingen van uw persoonlijke gegevens/verzekering dient u zo spoedig mogelijk door te geven aan onze balieassistente.

 

Openingstijden

Voor behandeling op maandag t/m donderdag is de praktijk geopend van 8.00 uur tot 12.30 uur en van 13.00 uur tot 17.00 uur. Op vrijdag van 8.00 uur tot 12.00 uur.

 

Bereikbaarheid / toegankelijkheid

De tandartspraktijk is telefonisch bereikbaar onder nummer: 0251-220756. Tijdens werktijd wordt u dan geholpen door de receptioniste. Buiten werktijd en in het weekend staat het antwoordapparaat aan voor de avond- of weekenddienst. Het bandje van het antwoordapparaat geeft u informatie over de dienstdoende tandarts en bijbehorende adres en telefoonnummers.

 

Uw afspraak:

Behandelingen vinden uitsluitend plaats op afspraak.

Indien u pijn heeft, wacht dan niet tot de volgende controle, belt u ons, indien mogelijk, dan voor 10.00 uur, zodat wij u nog dezelfde dag kunnen helpen.

Wij kunnen bij pijnklachten geen rekening houden met uw voorkeuren wat betreft werk/school.

Het is mogelijk dat een behandeling uitloopt, bijvoorbeeld als de tandarts een spoedgeval moet behandelen. Wellicht zult u hierdoor even moeten wachten tot u aan de beurt bent.

Bij een niet nagekomen afspraak of wanneer er korter dan 24 uur van tevoren geannuleerd wordt, kunnen wij kosten in rekening brengen.

 

Wanneer u een afspraak wilt annuleren, doet u dit telefonisch 0215-220756 of per mail info@tandkunstbreestraat.nl.

Wij behouden ons het recht om patiënten die regelmatig hun afspraken niet nakomen, uit te schrijven.

 

Medische gegevens

Voor ieders veiligheid verzoeken wij u om ons steeds te informeren omtrent medische bijzonderheden, zoals zwangerschap, medicijngebruik, ziektes, infecties, afwijkingen, etc..

Dit kan invloed hebben op uw behandeling.

Het is zeer belangrijk om dit door te geven om complicaties tijdens uw behandeling te voorkomen.

 

Privacyregeling en geheimhouding

Wij vinden uw privacy erg belangrijk.

Patiënteninformatie wordt niet aan derden door gestuurd of verteld zonder overleg met de tandarts en met mede weten van de patiënt. Alle informatie blijft binnen het praktijkpand, behalve als het informatie betreft voor een specialist of huisarts, die de informatie nodig heeft voor medisch onderzoek (verwijzing). Wanneer u uw dossier opvraagt of wanneer een dossier overgedragen moet worden bijvoorbeeld in verband met verhuizing, dan wordt er een machtigingsformulier voor het overdragen van een dossier ingevuld en ondertekend. Of toestemming van patient om informatie digitaal te versturen. Aantekening maken in patientenkaart.

 

Klanttevredenheid

Wij doen er alles aan om u de beste tandheelkundige zorg te bieden en hebben daarover graag goed contact met u. Mocht het een keert voorkomen dat u vindt dat wij u onjuist of onzorgvuldig informeerden of behandelden, dan vragen wij u dit eerst persoonlijk met ons te bespreken.

Voor ons is het belangrijk te weten dat u een probleem hebt of niet helemaal tevreden bent. Wij willen u graag uitleggen waarom we iets op een bepaalde manier hebben gedaan en meestal lost dit onduidelijkheden op. Wij vertrouwen er op dat we gezamenlijk een oplossing vinden.

Indien we gezamenlijk niet tot een voor u bevredigende oplossing komen, dan kunt u terecht bij de KNMT-klachtenregeling waarbij wij zijn aangesloten.

 

Betalingsvoorwaarden

Wij maken voor onze facturering gebruik van de service van factoringbedrijf : Infomedics telnr: 036-2031900.

Verdere informatie over de betalingsvoorwaarden is te verkrijgen bij de balieassistente.

 

Tanden poetsen

Was u niet in de gelegenheid voor het bezoek aan onze praktijk uw tanden te poetsen?

Vraag dan aan onze balieassistente een tandenborstel, tandpasta is ook altijd aanwezig.

 

Tandkunst Breestraat is niet aansprakelijk voor schade, diefstal of verlies van uw eigendommen. U wordt geadviseerd uw eigendommen niet onbeheerd achter te laten.

 

Met vriendelijke groet, 

De medewerkers van de praktijk